Uzmanlık Alanlarımız

Niçin Hukuki Danışmanlık Almalısınız?

BB Hukuk Bürosu, müvekkillerine sunduğu hukuki danışmanlık hizmetiyle, onları hukuki risklerden korumak, işlerini daha sağlam bir temel üzerinde inşa etmelerine yardımcı olmakta ve iş süreçlerini optimize etmelerine imkan tanımaktadır.

 

 

Sunduğumuz danışmanlık hizmetleri, müvekkillerimizin işletmeleri için en uygun yasal çözümleri bulmalarını sağlamakta ve hukuki konularda gerekli rehberlik ve tavsiyeleri sunmaktadır. Hukukun farklı alanlarına hakim olan avukatlarımız, müvekkillerimize sunduğumuz hizmetlerle, hukuki sorunlarının önceden tespit edilmesini, risklerin azaltılmasını ve uygun bir hukuki stratejinin oluşturulmasını sağlamaktadırlar.

Uzmanlık Alanlarımız

İmar Hukuku

İmar hukuku, yapılaşmanın ve kullanımın kamu yararına uygun olarak düzenlenmesi ve denetlenmesi ile ilgili yasal düzenlemeleri kapsayan bir hukuk dalıdır.

Boşanma Davaları

Boşanma davası, evlilik birliğinin sonlandırılması talebiyle açılan ve çiftlerin mal varlığı, velayet, nafaka gibi konularda karar almak üzere mahkemeye başvurdukları bir hukuk davasıdır.

Ticaret Hukuku

Ticaret hukuku, ticari işletmelerin kurulması, işletilmesi, haksız rekabetin önlenmesi, ticari sözleşmelerin yapılması ve ifasını düzenleyen yasal düzenlemeleri kapsayan bir hukuk dalıdır.

İcra / İflas Hukuku

İcra ve iflas hukuku, borçların tahsili, ödeme güçlüğü çeken borçlu şirketlerin iflası, alacaklıların haklarının korunması gibi konuları düzenleyen hukuk dalıdır.

Aile/Miras Hukuku

Aile ve miras hukuku, evlilik, boşanma, velayet, mal paylaşımı, miras hukuku gibi konularda aile içi ilişkileri ve mirasın paylaşımını düzenleyen hukuk dalıdır.

Sözleşmeler Hukuku

Sözleşmeler hukuku, taraflar arasındaki hukuki ilişkileri düzenleyen ve tarafların hak ve yükümlülüklerini belirleyen yasal düzenlemeleri kapsayan bir hukuk dalıdır.

Sigorta / Tahkim

Sigorta / Tahkim, sigorta şirketleri ve sigortalılar arasındaki uyuşmazlıkların, anlaşmazlıkların veya zararların çözümünde, tahkim usulünün kullanıldığı hukuki bir süreçtir.

Ceza Hukuku

Sigorta / Tahkim, sigorta şirketleri ve sigortalılar arasındaki uyuşmazlıkların, anlaşmazlıkların veya zararların çözümünde, tahkim usulünün kullanıldığı hukuki bir süreçtir.

İmar Hukuku

İmar hukuku, yapılaşma ve arazi kullanımı ile ilgili düzenlemeleri içeren Türk hukuku dalıdır. Bu hukuk dalı, imar planları, yapı ruhsatları, inşaat faaliyetleri, çevre düzenlemeleri ve yapıların kullanımına dair kuralları içermektedir. Türkiye’de imar hukuku, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yönetilmektedir.

Boşanma Davaları

Boşanma davaları, evlilik birliğinin sona erdirilmesi için açılan hukuki süreçtir. Boşanma davaları, çiftlerin mal paylaşımı, velayet, nafaka gibi konularda da karar alınmasını gerektirir. Boşanma davaları, tarafların istekleri, duruşmalar, deliller ve hakim kararları gibi faktörlere göre şekillenmektedir.

Ticaret Hukuku

Ticaret hukuku, ticari faaliyetlerle ilgili düzenlemeleri içeren hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı, ticari işlemlerde kullanılan belgelerin hazırlanması ve düzenlenmesi, ticari defterlerin tutulması, tacirlerin hukuki statüsü, ticari sözleşmeler, ticari alacakların takibi, konkordato ve iflas gibi konuları kapsar.

hands, shaking hands, company-1063442.jpg

İcra / İflas Hukuku

İcra ve iflas hukuku, alacaklıların alacaklarını tahsil etmek için başvurabilecekleri yasal bir yöntemdir. Bu hukuk dalı, borçlunun mal varlığına haciz konulması, alacakların tahsili, iflasın ilanı, konkordato gibi konuları kapsamaktadır. Türk hukuku sisteminde icra ve iflas hukuku, İcra ve İflas Kanunu ile düzenlenmektedir.

Aile / Miras Hukuku

Aile miras hukuku, Türk Medeni Kanunu’na dayanarak mirasın kanuni paylaşımını düzenleyen bir hukuk dalıdır. Kanun, miras bırakanın mal varlığının kanuni mirasçılarına belirli bir oranda paylaştırılacağına dair düzenlemeleri içermektedir.

Sözleşmeler Hukuku

Sözleşmeler hukuku, taraflar arasındaki anlaşmaların hukuki düzenlemelerini içeren bir hukuk dalıdır. Sözleşmeler, taraflar arasında belirli bir konuda karşılıklı taahhütleri içeren ve belirli bir hukuki sonuca bağlayan anlaşmalardır. Türk hukuk sisteminde sözleşmeler, Türk Borçlar Kanunu ile düzenlenmektedir.

laptop, office, hand-3196481.jpg
Bizi Arayın
VEYA

Randevu Oluşturun