Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku

Ticaret hukuku, ticaretle uğraşan kişilerin (tacirler) ve ticaret işlemlerinin düzenlendiği bir hukuk dalıdır. Ticari faaliyetlerin çerçevesini çizen, bu faaliyetlere katılan tarafların hak ve yükümlülüklerini belirleyen bir dizi kural bütünüdür.

Ticaret hukuku, modern ekonomilerin temel yapı taşlarından biri olarak kabul edilir ve ticari faaliyetlerin adil ve düzenli bir şekilde yürütülmesinde önemli bir rol oynar.

Ticaret hukukunun bazı önemli konuları şunlardır:

 • Tacirler: Kimlerin tacir sayılacağı, tacirlerin hak ve yükümlülükleri
 • Ticaret sicili: Ticaret siciline tescil işlemleri, tescilin sonuçları
 • Ticaret unvanı: Ticaret unvanının kullanımı, korunması
 • Ticaret işletmesi: Ticaret işletmesinin kurulması, devri, kapanması
 • Ticari defterler: Tutulması gereken defter türleri, defter tutma usulleri
 • Ticari işlemler: Satış, alım, komisyon, taşıma, sigorta gibi ticari işlemlerin düzenlenmesi
 • Ticari ortaklıklar: Anonim şirketler, limited şirketler, komandit şirketler gibi ticari ortaklık türlerinin kurulması, yönetilmesi, sona ermesi
 • Haksız rekabet: Haksız rekabet fiillerinin yasaklanması, haksız rekabete uğrayanların korunması
 • Fikri mülkiyet hakları: Patent, marka, tasarım gibi fikri mülkiyet haklarının korunması
 • Ticaret mahkemeleri: Ticaret uyuşmazlıklarının çözümü için yetkili mahkemeler

Ticaret Hukukunun Kaynakları

Ticaret hukukunun temel kaynakları şunlardır:

 • Türk Ticaret Kanunu (TTK): Ticaret hukukunun ana kaynağıdır. Tacirlerin, ticari işlemlerin ve ticari ortaklıkların genel çerçevesini çizer.
 • Diğer kanunlar: Borçlar Kanunu, Sermaye Piyasaları Kanunu, Bankacılık Kanunu, Deniz Ticaret Kanunu gibi diğer kanunlar da ticaret hukuku ile ilgili düzenlemeler içerir.
 • Tüzükler: Ticaret Bakanlığı ve diğer ilgili kurumlar tarafından ticaret hukuku ile ilgili konularda tüzükler çıkarılabilir.
 • Yargıtay kararları: Yargıtay’ın ticaret hukuku ile ilgili uyuşmazlıklarda verdiği kararlar da birer kaynak olarak kabul edilir.

Ticaret Hukukunun Önemi

Ticaret hukuku, piyasaların düzenli ve sağlıklı bir şekilde işlemesi için büyük önem taşır. Ticaret hukuku kuralları sayesinde:

 • Ticari işlemlerde güven ortamı sağlanır.
 • Tüketiciler korunur.
 • Haksız rekabete engel olunur.
 • Ticari uyuşmazlıkların adil bir şekilde çözümü sağlanır.
 • Serbest piyasa ekonomisi desteklenir.

Bülten

Bültenimize Abone Olabilirsiniz

Çalışma Saatlerimiz
Pazartesi - Cuma

09:00 - 18:30

Cumartesi

10:00 - 17:00

Pazar

Kapalı

Call Now Button