İmar Hukuku

İmar Hukuku

İmar hukuku, arazi kullanımının planlanması ve kontrolü ile yapılaşmanın düzenlenmesi ile ilgilenen bir kamu hukuku dalıdır. Amacı, kamusal alanların düzenli ve sağlıklı bir şekilde gelişmesini ve insan yaşamının gereklerini karşılayacak şekilde planlanmasını sağlamaktır.

İmar hukukunun temel konuları şunlardır:

 • İmar planlaması: Yerleşim yerlerinin konumunu, gelişimini ve iyileştirilmesini planlama
 • Arazi kullanımı: Arazilerin konut, sanayi, ticaret, tarım gibi farklı amaçlar için ayrılması
 • Yapılaşma: Binaların ve diğer yapıların inşa edilmesi ve kullanılması
 • Ruhsat: Yapılaşma için gerekli izinlerin alınması
 • Yıkım: Kanuna aykırı yapılan yapıların yıkılması
 • Kamulaştırma: Kamu yararı için özel mülkiyete konu arazilerin kamulaştırılması
 • Çevre koruma: Yapılaşmanın çevreye zarar vermeden yapılması

İmar Hukukunun Önemi

İmar hukuku, şehirlerin düzenli ve sağlıklı bir şekilde gelişmesi için oldukça önemlidir. Bu hukuk dalı sayesinde:

 • Plansız ve kontrolsüz yapılaşmanın önüne geçilir.
 • Kamusal alanların korunması sağlanır.
 • Çevre kirliliği azaltılır.
 • Ulaşım sorunu çözülmeye çalışılır.
 • Afet riski minimize edilir.
 • Sosyal ve ekonomik kalkınma sağlanır.

İmar Hukuku ile İlgili Mevzuat

İmar hukuku ile ilgili temel mevzuatlar şunlardır:

 • Anayasa: Madde 169, çevrenin korunmasına ve doğal kaynakların sürdürülebilir şekilde kullanılmasına ilişkin temel ilkeleri düzenler.
 • İmar Kanunu: 3194 sayılı İmar Kanunu, imar planlarının hazırlanması ve uygulanması, arazi kullanımı, yapılaşma, ruhsat, yıkım, kamulaştırma gibi konularda genel hükümleri belirler.
 • Belediyeler Kanunu: 5023 sayılı Belediyeler Kanunu, belediyelerin imar planları hazırlama ve uygulama yetkisini düzenler.
 • Çevre Kanunu: 2872 sayılı Çevre Kanunu, yapılaşmanın çevreye zarar vermeden yapılması için gerekli kuralları belirler.

 

Bülten

Bültenimize Abone Olabilirsiniz

Çalışma Saatlerimiz
Pazartesi - Cuma

09:00 - 18:30

Cumartesi

10:00 - 17:00

Pazar

Kapalı

Call Now Button