İcra İflas Hukuku

İcra İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku, özel hukuk ilişkilerinden doğan para ve teminat alacaklarının, borçlu tarafından ödenmemesi halinde, alacaklının talebi üzerine, kanunda belirlenmiş sınırlar çerçevesinde, kamu otoritesi ve kuvveti yardımı ile nasıl karşılanacağını düzenleyen hukuk dalıdır.

Başka bir deyişle, borcun tahsili ve ödenmesine ilişkin tüm usul ve esaslar İcra ve İflas Kanunu ile düzenlenmiştir. Bu kanun gereğince alacağın tahsili için, icra ve iflas daireleri ile birlikte, İcra Mahkemeleri görevlendirilmiştir.

İcra ve İflas Hukuku’nun iki ana dalı bulunmaktadır:

  • Cebri İcra Hukuku: Borçlusu tarafından yerine getirilmeyen borçların, devletin kurumlarının müdahalesi ile elde edilmesi ve alacaklının tatmin edilmesini konu alır.
  • İflas veya Külli İcra Hukuku: Borçlunun tüm malvarlığının tasfiye edilerek, tüm alacaklılarının tatmin edilmesini amaçlar.

İcra ve İflas Hukuku’nda yer alan bazı önemli kavramlar şunlardır:

  • Alacak: Para veya teminat şeklinde belirli bir edimin borçlu tarafından yerine getirilmemesinden doğan hak.
  • Borçlu: Alacağı ödeme yükümlülüğü altında bulunan kişi.
  • Alacaklı: Alacağı olan kişi.
  • İcra Takibi: Alacaklının, alacağını tahsil etmek için icra dairesine başvurması ve kanun yoluna gitmesi.
  • Haciz: Borçlunun malvarlığı üzerine konulan teminat.
  • İflas: Borçlunun tüm malvarlığının değerinin borçlarını karşılamaması durumu.
  • Konkordato: Borçlunun alacaklılarıyla yaptığı anlaşma.

Bülten

Bültenimize Abone Olabilirsiniz

Çalışma Saatlerimiz
Pazartesi - Cuma

09:00 - 18:30

Cumartesi

10:00 - 17:00

Pazar

Kapalı

Call Now Button